Sidhuvudbild

Parsamtal/parterapi

fam3.jpg

Parsamtal/Parterapi är samtal vid samlevnadsproblem.

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär påfrestningar vid olika tidpunkter i livet. Då kan Parsamtal eller Parterapi vara ett bra alternativ för att hitta nya vägar till förbättrad förståelse av varandra och er själva och prova er fram till olika lösningar.