Sidhuvudbild

Korttidsterapi

Korttidsterapi innebär en samtalsserie på tolv samtal och utgår ifrån en problemställning och ett fokus som som vi tillsammans formulerar och som du upplever angeläget att komma till rätta med.

IMG_0119.JPG