Sidhuvudbild

Psykoanalys

Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandling, som bedrivs 3–5 gånger i veckan. Analysanden ligger ner och uppmanas att så fritt som möjligt delge psykoanalytikern sina tankar och känslor. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv.

Freuds divan, som han tog med till sitt hem i London